Metodické aktuality č. 4/2021

K tomu, abychom pronikli hlouběji do problematiky pohledávek, potřebujeme znát nejen účetní a daňové předpisy, nutným předpokladem jsou i základní právní znalosti. V rámci nezbytného právního minima si shrneme, co nám občanský zákoník říká o vzniku, zajištění, postoupení a zániku pohledávky. Následně si vysvětlíme, v jakém okamžiku pohledávky vstupují do účetnictví, jak se oceňují, jak řešit rizikovost u pohledávek z obchodních vztahů, jak postupovat při jejich postoupení aj. Vysvětlíme si také daňovou uznatelnost nákladů vznikajících v souvislosti s pohledávkami, dotkneme se i problematiky pohledávek v daních z příjmů fyzických osob z pohledu neúčtujících poplatníků.
 
Autor: Ing. Martin Děrgel,
Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2021

 
Cena: 69,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.