Pravidla a principy certifikace

Certifikace účetní profese v ČR

Projekt Certifikace účetní profese chce posílit renomé účetní profese v České republice. Jeho cílem je dosáhnout uznatelné kvalifikace a respektu nejen v rámci zemí Evropské unie, ale i celého světa. Globalizace ekonomiky a také členství ČR v Evropské unii si od účetní profese vyžádaly další, nové znalosti a kompetence. Zároveň se díky tomu českým profesním účetním otevřela cesta ke kariéře na mezinárodní úrovni i možnost mnohem více podnikat. Aby se všechny tyto cíle naplnily, je projekt certifikace základním a nezbytným krokem. 
 

Jaké jsou cíle Certifikace účetní profese v ČR?

Odborná kvalifikace certifikovaného účetního je nezbytnou podmínkou pro to, aby účetní se specializací na všech úrovních podávali kvalitní výkon. Certifikace účetní profese v ČR si klade za cíl zajistit odbornou kvalifikaci účetního nejen úspěšným složením zkoušek, které ověří teoretické znalosti a zdárné pochopení předmětu, ale i získáním praktických zkušeností.  

Jaké jsou podmínky pro vydání certifikátu?

Nezbytnou podmínkou pro vydání certifikátu, který osvědčuje příslušný stupeň, je splnění teoretických znalosti čili předepsaných zkoušek. Dále musí uchazeč prokázat praktické dovednosti a také přijmout Etický kodex.
 

Co vám Certifikace účetní profese garantuje?

Certifikát garantuje dva stupně kvalifikace v oboru účetnictví a finance, kvalitní teoretické znalosti a praktické dovednosti. Je zároveň považován za odbornou podporu certifikovaných účetních profesní organizací a poskytuje zvýhodněný servis vzdělávání a informací. 
 

Které státy Certifikaci účetní profese uznají?

Certifikát odpovídá požadavkům 8. direktivy EU, vzdělávacím standardům pro účetní profesi IFAC (IES 1-7), a je v souladu s globálními osnovami pro účetní profesi UNCTAD-OSN. Váže se na mezinárodní systém ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), který uznává zkoušky na základě deklarace o spolupráci, a vybrané zkoušky uznává i Komora auditorů ČR. Certifikát je má zároveň mezinárodní kredit, má atest Komory účetních expertů Francie a v německy mluvících zemích je kvalifikace "certifikovaný účetní" považována za ekvivalent kvalifikace "Bilanzbuchhalter".
 

Co vám ověřená kvalifikace přinese?

Pokud uchazeči úspěšně absolvují certifikaci, získají certifikát odborné způsobilosti v oboru účetnictví a finance (podle Mezinárodní vzdělávací standardů pro účetní profesi IFAC). Velkým benefitem je konkurenční výhoda na trhu práce a prestižní doklad o dosažené odborné profesní kvalifikaci. Díky tomu mají certifikovaní účetní také šanci získat vyšší profesní pozici a uplatnit se i v mezinárodním podnikatelském prostředí.

 

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.