Lektoři

Stránka se upravuje.

RNDr. Ivan Brychta

Daňový poradce, který se zároveň věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví. Je autorem či spoluautorem řady odborných daňových publikací a svými články z daňového práva a účetnictví přispívá do různých odborných periodik.

více o lektorovi a jeho kurzy na ICSU

Ing. Tomáš Doležel

Tomáš Doležel vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obory Bankovnictví a pojišťovnictví a Daně v podnikání. Je především daňovým poradcem a odborníkem na účetnictví a ekonomické řízení. Od roku 2011 je součástí týmu 22HLAV. Hovoří plynně anglicky.

více o lektorovi a jeho kurzy na ICSU

Ing. Alena Kochová

Specialistka na problematiku finančního a vnitro-organizačního účetnictví, majetkové evidence, inventarizace a finančního řízení veřejného sektoru včetně vazeb na státní rozpočet.  Členka metodické rady pro veřejný sektor Svazu účetních ČR. Dlouholetá odborná lektorka a autorka odborných článků.

více o lektorce a její kurzy na ICSU

Ing. Petr Kout, CSc.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Do roku 1990 pracoval jako výzkumný a vědecký pracovník, od roku 1991 je OSVČ a věnuje se účetnímu a daňovému poradenství, přednáškové a publikační činnosti.

více o lektorovi a jeho kurzy na ICSU

PhDr. Dagmar Kučerová

Lektorka se specializuje na oblast mzdového účetnictví a personalistiky. Členka Komory certifikovaných účetních, odborná redaktorka serveru Podnikatel.cz, autorka publikací a odborných článků.

více o lektorce a její kurzy na ICSU

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Daňový poradce a vysokoškolský učitel. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu. V ICSU školí hlavně daně.

více o lektorovi a jeho kurzy na ICSU

Ing. Simona Pacáková

Auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru ekonomika, členka KCÚ. Specialistka na problematiku účetnictví a daní organizací veřejného sektoru i nestátních neziskových organizací. Členka metodické rady Svazu účetních ČR. Jednatelka společnosti ADU.CZ s.r.o.

více o lektorce a její kurzy na ICSU

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Spoluautor závazných právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru, účetní expert, ekonomický analytik a konzultant, certifikovaný interní auditor ve veřejné správě.

více o lektorovi a jeho kurzy na ICSU

Ing. Jan Tecl, PhD.

Absolvent VŠE, daňový poradce, člen sekce DPH a sekce mezinárodního zdanění při Komoře daňových poradců v ČR. Hlavní specializací je zejména daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob spolu s mezinárodním zdaněním a podnikovými kombinacemi. Soustředí se také na oblast real-estate a související problematiku.

více o lektorovi a jeho kurzy na ICSU

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, advokát, podnikový právník, poradce. Autor odborných publikací. Zastupuje Českou republiku v European equality law network a v několika akademických fórech.

více o lektorovi a jeho kurzy na ICSU

Ing. Jaroslav Veselka, DiS., CA

Certifikovaný účetní KCÚ ČR, daňový poradce KDP ČR. Zaměřuje se především na daň z příjmů fyzických a právnických osob, účetnictví a mezinárodní zdanění. Absolvent Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Působí rovněž jako lektor vzdělávacích institucí, korporátního sektoru a zabývá se i přednáškovou činností na akademické půdě.

více o lektorovi a jeho kurzy na ICSU

MVDr. Milan Vodička

Daňový poradce, specializuje se na oblasti digitalizace, elektronických úkonů a eGovernmentu. Má bohatou přednáškovou praxi a publikační činnost v odborných periodikách.

více o lektorovi a jeho kurzy na ICSU

Ing. Vladimír Zdražil

Absolvent VŠE v Praze a absolvent magisterského studia na Univerzitě v Lyonu. Zaměřuje se na zahraniční obchod a cla v účetnictví a daních. Člen Metodické rady Svazu účetních České republiky, z.s.

více o lektorovi a jeho kurzy na ICSU

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.