Poplatky v programu certifikace

Studijní poplatek

2 950,– Kč/rok

Hradí se každoročně po dobu studia pro následujících 12 měsíců. Hradí se k výročnímu datu registrace do programu (leden, srpen). Poplatek  zahrnuje  administrativní  náklady  na  evidenci, korespondenci, zpracování formulářů a další aktivity spojené s realizací programu vč. vystavení certifikátu. V případě přerušení registrace činí poplatek 750,- Kč/rok.


Poplatek za zkoušky

Zkouška I. stupeň: 2 750,– Kč 

Zkouška II. stupeň: 3 250,– Kč 

Uznání zkoušky: 2 500,– Kč

Zvýhodněný poplatek za uznání zkoušky: (studenti, KA ČR, KDP ČR /jen pro zkoušky "Právo" a "Daňový systém"/, ACCA): 
2 000,– Kč


Poplatek za uznání praxe

Poplatek spojený s projednáním žádosti o uznání předchozí praxe nebo řízené praxe v jednom stupni činí 2 000 Kč. 

 


Poplatky jsou uvedeny vč. DPH.  Veškeré platby se provádí na základě vystavené faktury.

 

Bankovní spojení

Fio banka, a. s.

číslo účtu: 2501726706/2010

 

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.