Finanční řízení, řídící kontrola a aktuality u fondů ve státních příspěvkových organizacích

VS: 39479


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu

URČENO

Seminář doporučujeme zejména ekonomickým pracovníkům (zejména účetní, rozpočtář, rozborář, metodik), vedoucím pracovníkům ekonomických a kontrolních útvarů příspěvkových organizací, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří se věnují ve své profesi nastavováním a realizací vnitřního kontrolního systému, zejména v oblasti finančního řízení a hospodaření v příspěvkových organizacích.

OBSAH

Cílem semináře je prohloubení znalostí a praktické procvičení dovedností v oblasti finančního řízení státních příspěvkových organizací.

 • Vnitřní kontrolní systém
  • základní prvek ochrany nakládání s veřejnými prostředky
  • řídící kontrola
  • účastníci a procesy
 • Rozpočtování ve státních příspěvkových organizacích
  • pohled rozpočtový (vazba na zákon č. 218/2009 Sb.)
  • pohled ekonomický (věcné naplňování s obrazem ve finančním a manažerském účetnictví)
 • Využití znalostí z rozpočetnictví a kalkulací
  • řízení přímých a nepřímých nákladů
  • druhy kalkulací
 • Vazby věcných plánů na finanční plán sestavovaný v podobě základních účetních výkazů
  • rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích – příklady
 • Pohyby v těchto výkazech ve vazbě na změny reálné ekonomiky ve státních příspěvkových organizacích
 • Fondy a jejich peněžní krytí a vliv jejich zapojení na výsledky hospodaření
 • Aktuality k nové úpravě zejména FKSP a vazba na daň z příjmu FO.
 • Výsledek hospodaření a jeho schvalování a rozdělení
 • Odpovědi na otázky:
  • Proč má SPO zisk a nemá peníze a naopak?
  • Jak velké jsou volné peněžní prostředky?


Termín: 27.2.2024
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 3190 Kč

Variabilní symbol: 39479 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.