Obchodní podmínky

Obchodní podmínky přihlášky k účasti na vzdělávacích akcích

 

 1. EVIDENCE PŘIHLÁŠEK

  1. K přihlášení na vzdělávací akci využijte on-line přihlášku.
  2. Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí.
  3. Zařazeným zájemcům je potvrzena účast elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. Nejpozději tři dny před dnem konání akce účastníci obdrží pozvánku s rekapitulací organizačního zajištění vč. upřesnění místa konání.
  4. Při obsazení vzdělávací akce nezařazené zájemce obratem informujeme, nabízíme náhradní termín a dále je informujeme o připravovaných akcích.
  5. V případě zrušení vzdělávací akce z důvodu malého počtu účastníků nebo při změně lektora, data nebo místa konání vzdělávací akce přihlášené účastníky obratem informujeme.
  6. Pokud pozvánku na vzdělávací akci nebo informaci o zrušení vzdělávací akce neobdržíte, kontaktujte nás.
    
 2. JAK UPLATNIT ZVÝHODNĚNOU CENU V ON-LINE PŘIHLÁŠCE

  1. K uplatnění zvýhodněné ceny označené v nabídce *) zvolte v menu „Uplatňuji slevu“ možnost "adept certifikace" nebo certifikovaný účetní nebo IFRS specialista nebo člen Svazu účetních ČR. Do příslušného pole uveďte číslo Vašeho certifikátu nebo registrační číslo v systému certifikace účetních nebo číslo diplomu IFRS specialista nebo číslo karty člena SÚ.
  2. K uplatnění zvýhodněné ceny označené v nabídce **) zvolte v menu „Uplatňuji slevu“ možnost člen KCÚ. Do příslušného pole uveďte číslo Vašeho certifikátu.
    
 3. ÚHRADA VLOŽNÉHO

  1. Na základě elektronické přihlášky Vám bude vystavena faktura k úhradě a zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
  2. Vložné můžete uhradit platebním příkazem prostřednictvím svého peněžního ústavu. Platba v hotovosti není možná.
  3. Při platbě neopomeňte uvést variabilní symbol placené vzdělávací akce (pětimístné číslo, které je v nabídkovém katalogu označeno zkratkou VS), název a adresu plátce.
  4. Vložné zahrnuje podkladové materiály pro účastníky, nealkoholické nápoje (káva, čaj, minerální voda), drobné občerstvení.
    
 4. BANKOVNÍ SPOJENÍ ICSÚ
  Fio banka, a.s. - číslo účtu: 2501726706/2010                                                 
   

 5. STORNOVACÍ PODMÍNKY
  Stornování přihlášky akceptujeme pouze písemně. V případě, že dojde ke stornování vzdělávací akce ze strany účastníka tři nebo dva pracovní dny před zahájením akce, stornovací poplatek činí 50 % ceny vložného. V případě zrušení účasti jeden pracovní den nebo v den akce, vložné se nevrací. U vícedenních akcí mohou být stornovací podmínky upraveny.

 6. MÍSTO KONÁNÍ
  Vzdělávací akce se konají především v učebnách Institutu - Vinohradská 2022/125, Praha 3. O jiném místě konání informujeme účastníky vzdělávací akce na stránkách a v pozvánce.
   

 7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  Institut certifikace Svazu účetních vede databázi klientů s údaji nezbytnými pro zajištění služeb a nabídky vzdělávání (příjmení, jméno, adresa a u rekvalifikačních kurzů rodné číslo). Z tohoto důvodu je Institut registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00002922/002 – jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem, nabízení obchodu a služeb subjektům údajů.

  Institut nesdělí osobní údaje klienta bez jeho souhlasu třetí osobě vyjma případů zaslání nabídky vzdělávání prostřednictvím zasilatelské společnosti (rovněž registrované u ÚOOÚ) nebo pokud tato povinnost nevyplývá ze zákona.

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.