O nás

Institut certifikace Svazu účetních (ICSÚ)


Vzděláváme účetní již 20 let

  • Jsme jediná vzdělávací agentura se specializací na účetnictví a související obory.
  • Naším krédem je vysoká kvalita výuky a zaručené informace.
  • Nabízíme vzdělávání šité na míru každému účetnímu.
  • Našimi klienty jsou nejen účetní odborníci s dloholetou praxí, ale i absolventi škol a začátečníci.
  • Kromě standardních seminářů pořádáme i vícedenní školení a kurzy, odborné kongresy.
  • Významnou částí naší nabídky je studijní "Program certifikace účetní profese" a též program "IFRS specialista".
  • Chceme, aby se účetní z České republiky vyrovnali svým kolegům ve vyspělých zemích Evropy a byli mezinárodně konkurenceschopní.

 


Kdy Institut certifikace Svazu účetních vznikl?

Institut certifikace Svazu účetních (ISCU) působí na trhu vzdělávání od roku 2002. Za krátkou dobu získal pevné postavení na trhu. V současnosti je považován za prestižní vzdělávací organizaci, která zaručuje kvalitu vzdělávacího procesu a poskytuje kvalifikované a ověřené informace v oblasti účetní problematiky. Důležitou součástí historie ISCU jsou zahraniční vztahy a kontakty s předními profesními institucemi. 


Jak vznikl systém vzdělávání a ověřování kvalifikace?

Projekt certifikace účetní profese v ČR vznikl  za podpory Phare a ve spolupráci s ACCA. Splňuje všechny parametry, které pro výkon účetní profese požadují světové ekonomiky. Prověření celého systému nezávislými zahraničními experty ukázalo, že program zaručuje vysokou úroveň kvalifikační přípravy účetních podle pravidel EU a IFAC (Mezinárodní federace účetních).  Pro veřejnost byl program spuštěn již v roce 1997.


Na jaké obory se Institut certifikace Svazu účetních specializuje?

Institut certifikace Svazu účetních se věnuje výhradně účetnictví v celé šíři, daňové problematice, finančnímu řízení a obchodnímu právu. Jeho krédem je individuálně a na zakázku nabídnout každému zájemci vzdělávací služby, které pomohou naplnit jeho požadavky a představy. 


Kdo patří mezi klienty ICSU?

Mezi klienty patří především několikatisícová profesní skupina účetních, auditorů, daňových poradců a manažerů na nejrůznějším stupni řízení z celé České republiky. Významnými klienty Institutu jsou např. Generální ředitelství cel, Nejvyšší kontrolní úřad, ČEZ, a.s. K dlouhodobým klientům Institutu patří firmy z poradenské a konzultační oblasti, např. Ernst & Young s.r.o., KPMG Česká republika, s.r.o., Mazars s.r.o., BDO Czech Republic s.r.o. a další.


Nabízí ISCU také mezinárodní zkoušky?

Institut dlouhodobě rozvíjí vzdělávací aktivity v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Nabízí proto ucelený vzdělávací program ukončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají posluchači dvojjazyčný diplom „IFRS specialista“. Zkouška je českým ekvivalentem zkoušky DipIFR ACCA.


S jakými českými profesními organizacemi i dalšími orgány spolupracuje?

Institut certifikace Svazu účetních udržuje vztahy a spolupracuje s Komorou auditorů ČR i Komorou daňových poradců ČR. Rovněž s Hospodářskou komorou ČR. A rovněž s orgány veřejné správy, zejména Ministerstvem financí ČR. Díky těmto důležitým kontaktům, ale i díky vysoce kvalifikovaným lektorům, kteří mají bohaté praktické zkušenosti, poskytuje ISCU svým klientům kvalitní vzdělávací služby.

 

Kdo patří mezi zahraniční partnery ISCU?

Institut certifikace Svazu účetních udržuje přátelské a pracovní vztahy s nadnárodní profesní institucí ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), francouzskou Komorou účetních expertů (Ordre des Experts Comptables) a Slovenskou komorou certifikovaných účetních (SKCU). 


Co přinášejí tato zahraniční partnerství českému účetnictví?

Díky zahraničním partnerstvím se nabídka Institutu certifikace Svazu účetních obohatila o řadu speciálních kurzů, které obsahují propracované studijní texty a cvičné materiály. Vzájemné mezinárodní styky zároveň neustále přinášejí cenné zkušenosti, náměty a důležité informace o vývoji účetní profese ve světě. Inspirací pro rozvoj kvalifikační přípravy profesních účetních se staly i Mezinárodní vzdělávací standardy IFAC.

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.