Základy mezinárodního zdanění

  VS: 33719


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - Certifikovaný účetní, daňový poradce, člen KCÚ


OBSAH

Cílem školení je výklad základů mezinárodního zdanění fyzických a právnických osob podle aktuálních daňových předpisů pro zdaňovací období roku 2023. Obsahem bude rozbor problematiky dle zákona o daních z příjmů, mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, Pokynu GFŘ D-59 a dalších souvisejících právních norem. Pozornost bude samostatně věnována také problematice kurzových rozdílů v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

  • daňový domicil, daňový rezident a daňový nerezident,
  • princip určování daňového domicilu,
  • vymezení smluv o zamezení dvojího zdanění, vztah k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zdaňování fyzických osob v České republice s mezinárodními příjmy,
  • předmět daně,
  • osvobození od daně,
  • jednotlivé druhy příjmů fyzických osob – daňového rezidenta a daňového nerezidenta,
  • kurzové rozdíly v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 11.12.2023
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2590 Kč)*

Variabilní symbol: 33719 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.