Přihláška ke studiu

Bydliště
Zaměstnání
Údaje pro daňový doklad (fakturační adresa)
Vaše kontaktní adresa (zaškrtněte adresu pro zasílání korespondence)
Vzdělání

Nezbytnou součástí této žádosti je zaslání následujících dokladů:

  • kopie maturitního vysvědčení resp. diplomu a vysvědčení o státních závěrečných zkouškách u absolventa VŠ
  • nostrifikace u vysvědčení zahraničních škol

Připravte si prosím naskenované kopie těchto dokumentů, po odeslání žádosti budete v dalším kroku vyzvání k jejich vložení.

Poplatky

Student po dobu studia hradí roční studijní poplatek ve výši 2 950,- Kč  (tento poplatek zahrnuje náklady na evidenci, korespondenci, zpracování formulářů a další aktivity spojené s řízením a kontrolou programu). K úhradě poplatku Vám vystavíme fakturu. 

Studenti, kteří byli zaregistrováni v zimním semestru, tj. do 31. 1. resp. v letním semestru do 31. 8., uhradí další poplatek až k 31. 1. resp. 31. 8. následujícího roku pro dalších 12 měsíců. V případě ukončení registrace v programu v průběhu roku, kdy byl poplatek uhrazen,  se tento nevrací.

Další poplatky - za zkoušku, za uznání zkoušky, atd. jsou upřesněny zde.

PLACENÍ POPLATKŮ: na č.ú. 2501726706/2010 vedeného u Fio banky, a.s.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s pravidly Systému certifikace účetních v ČR uvedenými na internetových stránkách popř. v informační brožuře a svým podpisem se zavazuji, že budu tato pravidla respektovat. Dále prohlašuji, že uvedené údaje v žádosti o registraci jsou pravdivé. V případě, že během registrace dojde ke změně některých z uvedených údajů, oznámím tuto změnu nejpozději do jednoho měsíce.

Souhlasím se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a to pro následující účely: jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem a nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů. Jsem si vědom(a) právních důsledků v případě, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Více o GDPR zde.

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.