Program certifikace

Vzdělávacími akcemi v této části oslovujeme zejména studenty v "Programu certifikace účetní profese", kteří se připravují na zkoušky. Kurzy jsou ovšem vhodné i pro ostatní zájemce, kteří nejsou registrováni v systému, ale přesto se potřebují z různých důvodů s konkrétní problematikou seznámit.

Z důvodu zajištění objektivity zkoušek je v programu certifikace důsledně oddělen proces přípravy adeptů na zkoušky od procesu ověřování znalostí a přípravy zkouškových zadání.

Forma přípravy na zkoušky není pravidly programu certifikace předepsána, každý student ji volí sám, podle svého uvážení, svých možností a potřeb.

Doporučení pro samostudium

 • začněte se studiem nejméně dva měsíce před termínem zkoušky
 • vytvořte si reálný studijní plán
 • studujte pravidelně po menších blocích
 • učivo si průběžně opakujte a procvičujte na dostupných tréninkových příkladech
 • využívejte při studiu dostupných učebních pomůcek, které vám zprostředkují různé pohledy na probíranou látku; doporučená literatura není taxativně vymezena, adept může volit i jiné studijní texty
 • využijte otázky a příklady z předchozích zkoušek, zejména pro simulaci vlastní zkouškové situace
 • snažte se nalézat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými lekcemi daného předmětu i mezi jednotlivými předměty
 • získané teoretické znalosti se snažte spojovat s vlastními zkušenostmi

 

Přípravné kurzy

 • zaměřeny na vybraná témata sylabu
 • ve vybraných disciplínách koncipovány modulově – posluchači mohou volit pouze vybrané téma/témata, nikoli se účastnit celého kurzu
 • intenzivní výkladové kurzy
 • rozsah: 4 – 8 dní
 • zaměřeny zejména na obtížnější části učiva, nezahrnují všechny tematické okruhy (ostatní pasáže je nutné nastudovat samostatně)
 • s ohledem na časový plán výuky je nezbytné aktivní zapojení posluchačů do výuky a samostudium

 

Tréninky

 • 1 – 4 denní kurzy zaměřené na procvičování a zopakování učiva,
 • doporučovány adeptům, kteří se připravují pouze samostudiem, problematiku mají již nastudovanou a před zkouškou si potřebují své znalosti procvičit a upevnit, příp. zkonzultovat a utřídit,
 • vhodný i pro adepty, kteří absolvovali přípravný kurz a chtějí si více učivo procvičit na příkladech.

 

Učební pomůcky

 • přehled doporučených studijních textů je zveřejňován na každý zkouškový termín (učebnice, cvičné příklady, sborníky se zadáním a řešením zkoušek z minulých let) na našich internetových stránkách,
 • publikace je možné objednat on-line nebo zakoupit osobně v prostorách ICSÚ.

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.