Zásoby z pohledu účetnictví a daní

  VS: 33685


Lektor:
RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce


URČENO

  • Seminář je účetním a dalším pracovníkům zabývajícím se ve firmách evidováním zásob a účtováním o nich, příp. jejich nákupem, oceňováním, inventarizací nebo v případě nepotřebných zásob jejich likvidací.

OBSAH

  • vymezení zásob z pohledu účetních předpisů,
  • oceňování zásob a způsoby účtování o zásobách,
  • speciální operace se zásobami a související daňový pohled (přeceňování zásob, tvorba opravných položek a rezerv na zásoby, likvidace zásob a další),
  • inventarizace zásob - účetní vymezení (fyzické a dokladové inventury, termíny, postupy, náležitosti),
  • účetní promítnutí výsledků inventur (záměna materiálu, přebytky, manka a škody),
  • manka a škody na zásobách z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH,
  • interpretace NÚR týkající se zásob.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 29.3.2023
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Variabilní symbol: 33685 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.