Zákon o ochraně oznamovatelů

  VS: 33716


Lektor:
Ing. Mgr. Tereza Krupová - vedoucí oddělení ústavněprávního na Ministerstvu spravedlnosti, zkušená lektorka

Další byrokratický produkt z bruselské dílny závazný  pro téměř všechny subjekty. Evropská směrnice o ochraně oznamovatelů je v ČR účinná od 1. srpna 2023, pro některé subjekty od 15. prosince. téhož roku (soukromoprávní organizace s více než 50 ale méně než 250 zaměstnanci). Povinností je zavést oznamovací systém, který ochrání osoby, které v organizaci nahlásí protiprávní jednání, před mstou ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel, který nenastaví interní oznamovací systém řádně se vystavuje vysokým pokutám ze strany inspekce práce. 

OBSAH

 • oznámení oznamovatele
  • směrnice a zákon o ochraně oznamovatelů,
 • co je a co není oznámení,
 • jak je oznamovatel chráněn,
 • jak řešit nepravdivá či neopodstatněná oznámení,
 • jak oznamovat
  • interní, externí oznamovací systém,
  • zveřejnění oznámení,

• příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a povinnosti,
• sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů,

 • diskuse.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 18.9.2023
Doba konání: 9:00 - 12:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2390 Kč (2090 Kč)*

Variabilní symbol: 33716 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 3

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.