Základy účetnictví pro Vaší praxi - pouze prezenční forma

VS: 33640


Lektor:
Ing. Simona Kropáčková - účetní a ekonomický poradce

Intenzivní kurz pro začínající. Pouze prezenční forma

Žádné učení účtů nazpaměť. 

Kurz je určen pro všechny, kteří se s účetnictvím v praxi ještě nesetkali a chtějí pochopit účetní principy (např. majitelé firem, budoucí účetní nebo budoucí účetní asistenti). Vhodný je též pro absolventy středních a vysokých ekonomických škol, kteří si potřebují doplnit a osvojit teoretické znalosti a získat základní přehled o aktuální související legislativy.

Účast nedoporučujeme již praktikujícím účetním.

Ve dnech 13. - 16. června se koná kurz v čase 9:00-16:00 hod., 17. června v čase 9:00-12:00 hod.

 

 

Program

Teoretická část:

• základní účetní principy,
• právní úprava účetnictví v ČR,
• povinnosti účetních, průběh účetního roku ve firmě,
• základní přehled účtových tříd,
• principy podvojnosti,
• účetní doklady, jejich oběh ve firmě,
• účtový rozvrh, účetní výkazy.


• orientace v jednotlivých účetních třídách,
• příklady účtování,
• vystavování daňových dokladů.


• majetek, jeho pořízení, vyřazení včetně účtování,
• škody na majetku,
• účetní a daňové odpisy, rozdíl, účtování,
• zásoby včetně účtování.


• základy DPH v účetnictví,
• daňově uznatelné a neuznatelné náklady,
• daň z příjmu právnických osob,
• ostatní daně.


• účetní práce na konci účetního období,
• inventarizace,
• dohadné položky,
• opravné položky,
• časové rozlišení.


Praktická část:
• naučíte se orientovat v účetní osnově,
• sami si vyzkoušíte účtování nejčastějších účetních případů.

Odpovědi na dotazy.
Na závěr kurzu si mohou účastníci vyzkoušet znalostní test.

 

Účastníci obdrží na semináři knihu „Učebnice účetnictví I.“ (vyd. Nakladatelství Ing. Pavel Štohl s.r.o.).


Termín: 13. - 17. 06. 2022
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 9 990,- Kč (9 490,- Kč)*

Variabilní symbol: 33640 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.