Základy DPH pro začátečníky

VS: 33703


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce

URČENO   

Dvoudenní kurz je určen všem posluchačům, kteří s DPH začínají. Kurz je koncipován jako komplexní průřez základními principy a souvislostmi, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení dané problematiky.

OBSAH

1. den

 • principy fungování DPH, 
 • základní pojmy,
 • předmět daně,
 • druhy plnění,
 • místo plnění,
 • podmínky pro registraci osoby povinné k dani, plátci daně, identifikované osoby,
 • povinnost přiznat daň z časového hlediska,
 • uplatňování zákona v případě tuzemských plnění,
 • dodání zboží a poskytování služeb v rámci EU,
 • stanovení základu daně.

 

2. den

 • stanovení základu daně ve zvláštních případech,
 • sazby daně,
 • osvobozená plnění,
 • nárok na odpočet daně na vstupu,
 • plný a částečný odpočet daně,
 • přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,
 • přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, placení daně, nadměrný odpočet,
 • časté chyby při uplatňování DPH.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 03. - 04. 10. 2023
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 5 990 Kč (5 690 Kč)*

Variabilní symbol: 33703 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.