Základy daně z příjmů právnických osob

  VS: 33727


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce


Cílem školení je výklad základů daně z příjmů právnických osob podle aktuálních daňových předpisů pro zdaňovací období roku 2023/2024. Obsahem bude rozbor problematiky dle zákona o daních z příjmů, mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, Pokynu GFŘ D-59 a dalších souvisejících právních norem.

  • daňový domicil, daňový rezident a daňový nerezident,
  • vymezení smluv o zamezení dvojího zdanění, vztah k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • předmět daně,
  • osvobození od daně,
  • transformace výsledku hospodaření na základ daně,
  • položky snižující základ daně,
  • výpočet daně a stanovení daně,
  • správa daně.


Termín: 29. - 30.1.2024
Doba konání: 9:00 - 15:30 hod.

Cena (včetně DPH): 4980 Kč (4580 Kč)*

Variabilní symbol: 33727 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 12

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.