Základy daně z příjmů fyzických osob

  VS: 33725


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka certifikovaný účetní, daňový poradce

Cílem školení je výklad základů daně z příjmů fyzických osob podle aktuálních daňových předpisů pro zdaňovací období roku 2023/2024. Obsahem bude rozbor problematiky dle zákona o daních z příjmů, mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, Pokynu GFŘ D-59 a dalších souvisejících právních norem.

  • daňový domicil, daňový rezident a daňový nerezident,
  • princip určování daňového domicilu,
  • vymezení smluv o zamezení dvojího zdanění, vztah k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • předmět daně,
  • osvobození od daně,
  • jednotlivé druhy příjmů fyzických osob – daňového rezidenta a daňového nerezidenta,
  • základ daně a položky snižující základ daně,
  • slevy na dani a daňové zvýhodnění,
  • správa daně.

 


Termín: 11. - 12.1.2024
Doba konání: 9:00 - 15:30 hod.

Cena (včetně DPH): 4980 Kč (4580 Kč)*

Variabilní symbol: 33725 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 12

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.