Zahraniční home office

  VS: 33656


Lektor:
Mgr. Magdaléna Vyškovská - daňová poradkyně

S ohledem na pandemii jsme si zvykli, že mnozí zaměstnanci pracují z domova. Ne všichni zaměstnanci pracují na území České republiky, a proto vedle právních otázek spojených prací z domova je třeba zabývat se i problematikou daňovou a pojistnou. Seminář je zaměřen na práci zaměstnanců z domova, a to ať již prací vykonávanou v zahraničí jen nahodile, tak i soustavně.

OBSAH

Zdanění

 • zdanění příjmů za práci v České republice a z domova v zahraničí,
 • jak ovlivňuje zdanění daňová rezidence zaměstnance a jak se určuje,
 • pravidla zdanění podle domácího daňového zákona a smluv o zamezení dvojího zdanění,
 • jak vypočítat základ daně z části příjmu zdanitelného v ČR,
 • položky snižující základ daně, slevy na dani – je možné je uplatnit?,
 • povinnosti českého zaměstnavatele v České republice a v zahraničí,
 • zálohy na daň, kdy ano a kdy ne,
 • roční zúčtování, kdy ano a kdy ne,
 • roční vyúčtování,
 • zamezení dvojího zdanění.

 

Sociální a zdravotní pojištění

 • zaměstnanec pracující jen ze zahraničí a jeho pojištění,
 • jak určit bydliště zaměstnance pro účely sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanec střídavě pracující v ČR a v zahraničí (Evropská unie) – kam platit pojištění,
 • princip pojištění v jediném státě – Evropská unie,
 • rozdíly podle dvoustranných smluv,
 • formulář A1, jak obstarat,
 • povinnosti českých zaměstnavatelů v ČR a v zahraničí.

 

Praktické příklady

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 12.12.2022
Doba konání: 9:00 - 13:30 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Variabilní symbol: 33656 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.