WEBINÁŘ - Interpretace a využití informací z účetnictví VÚJ

VS: 39421


Lektor:
Ing. Michal Svoboda, Ph.D. - spoluautor účetní legislativy pro VÚJ, metodik účetnictví veřejného sektoru, konzultant a odborný asistent na VŠE v Praze

POZOR - ZMĚNA!

Seminář proběhne formou webináře, který bude rozdělen na dva kratší dopolední bloky v termínech 27. a 29. května 2020. 

K webináři se připojíte pomocí MS Teams. Aplikace je velmi intuitivní a uživatelsky příjemná. V případě potíží s instalací či se samotnou apliakcí Vám bude k dispozci před konáním webináře i v průběhu vysílání IT podpora. 

URČENO               

 Kurz je vhodný zejména pro mírně a středně pokročilé posluchače z řad účetních, ekonomických a kontrolních pracovníků, ale také pro vedoucí ekonomických odborů, ekonomické specialisty zřizovatelských odborů, kontrolory, interní auditory a další ekonomické pracovníky. Může se hodit také ředitelům příspěvkových organizací, zastupitelům a radním obcí a krajů.

Cílem semináře je seznámení s vlastnostmi ekonomických dat (účetních a rozpočtových dat), způsobem jejich možné interpretace v užším i širším kontextu a jejich možným využíváním v rámci finančního řízení organizací veřejného sektoru.

Účastníci si budou moci osahat vliv konkrétních hospodářských transakcí na ekonomické parametry (strukturu a výši aktiv, závazků, vlastních zdrojů, a zejména výsledek hospodaření) včetně míry dopadu na budoucí finanční pozici či ekonomická rizika. A to vždy jak na jednodušších modelových příkladech, tak poté na skutečné účetní závěrce vybrané účetní jednotky. Získají také znalost základních technik finanční analýzy nad účetní závěrkou (základní poměrové ukazatele relevantní pro veřejný sektor) a základních pravidel interpretace ekonomických dat.

OBSAH       

§ Ekonomická data obecně – vlastnosti a porovnání účetních a rozpočtových dat, dopady peněžní a akruální báze

§ Základní pravidla konstrukce účetní závěrky

§ Detail na oblast dlouhodobého majetku vybraných účetních jednotek

§ Možnosti propojení rozpočtových (peněžních) a účetních (akruálních) dat

§ Základní finanční analýza nad účetními daty

§ Zdroje ekonomických dat

Dobrá znalost postupů účtování není potřebná.

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH. 

 


Termín: 27.5. a 29.5. 2020
Doba konání: 9:00 - 12:00 hod.

Cena (osvobozeno od DPH): 2490 Kč

Variabilní symbol: 39421 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
online

 


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.