Vysílání pracovníků z ČR do zahraničí, zejména do členských států EU, EHP a Švýcarska

  VS: 33651


Lektor:
Mgr. Magdaléna Vyškovská - daňová poradkyně


URČENO

Pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU.

OBSAH

CO JE TO VYSLÁNÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 • evropské právo a vyslání
 • vyslání na pracovní cestu a vyslání podle evropských předpisů
 • vyslání na pracovní cestu a placení sociálního a zdravotního pojištění právo sociálního zabezpečení.
 • vyslání na pracovní cestu a zdanění v zahraničí (kdy a proč)

 

PRACOVNÍ CESTA A VYSLÁNÍ

 • nárok na cestovní náhrady,
 • možnost snížení nároku na zahraniční stravné,
 • místo výkonu práce v zahraničí.

 

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A LIMITY A POVINNOSTI ČESKÉHO PODNIKATELE

 • co je to volný pohyb služeb,
 • kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti.

 

MINIMÁLNÍ A SROVNATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY VE STÁTĚ VYSLÁNÍ PO NOVELIZACI SMĚRNICE

 • informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky,
 • povinnost poskytovat odměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání,
 • doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou,
 • řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady  
 • omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání,
 • vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání

 

NOTIFIKACE VE STÁTĚ VYSLÁNÍ – PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ

 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,
 • sankce za nesplnění notifikačních povinností.

 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VČETNĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A VYSLÁNÍ

 • vyslání,
 • nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
 • souběžně vykonávaná činnost,
 • výjimka,
 • formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje?).

 

STÁLÁ PROVOZOVNA A POVINNOSTI PRO VYSÍLAJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE

 • kdy vzniká českému zaměstnavateli v zahraničí stálá provozovna,
 • povinnosti českých zaměstnavatelů při vzniku stálé provozovny,
 • situace, kdy stálá provozovna nevzniká.

 

ZDANĚNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ

 • zdanění v případě vzniku stálé provozovny,
 • zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne,
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady.

 

SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

 • zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne,
 • podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel.
 • zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

 

DOTAZY A DISKUZE

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 21.9.2022
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Variabilní symbol: 33651 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.