Vybrané účetní standardy

VS: 39436


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu


URČENO

Seminář je vhodný zejména pro účetní, ekonomy, auditory, analytiky, metodiky a další pracovníky ústředních vládních institucí, zejm. ministerstev, jejich podřízených organizačních složek a jejich příspěvkových organizací, státních fondů podle rozpočtových pravidel, Státního pozemkového úřadu ČR.

Cílem semináře je získat ucelený přehled a praktické dovednosti při používání jednotlivých ustanovení ČÚS a schopnosti orientovat se ve vazbách mezi ČÚS a příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, a příp. další související legislativou.

OBSAH

  • ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech
  • ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek
  • ČÚS č. 707 - Zásoby
  • ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
  • ČÚS č. 709 - Vlastní zdroje
  • ČÚS č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít


Termín: 1.6.2021
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč

Variabilní symbol: 39436 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.