Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS

VS: 39440


Lektor:
Ing. Alena Kochová - lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu


URČENO

Seminář doporučujeme zejména účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědni za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční hospodaření v příspěvkových organizacích zejména vládního sektoru.

Cílem semináře je prohloubení znalostí a praktické procvičení dovedností v oblasti finančního řízení státních příspěvkových organizací v souvislosti s účetní reformou veřejných financí.

OBSAH

1.   Vnitřní kontrolní systém

  • Základní prvek ochrany nakládání s veřejnými prostředky
  • Řídící kontroly
  • Účastníci a procesy

2.   Rozpočtování ve státních příspěvkových organizacích

  • Pohled rozpočtový (vazba na zákon č. 218/2009 Sb.)
  • Pohled ekonomický (věcné naplňování s obrazem v účetnictví)

3.   Využití znalostí z rozpočetnictví

4.   Vazby věcných plánů na finanční plán sestavovaný v podobě základních účetních výkazů

  • (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích) – příklady

5.   Pohyby v těchto výkazech ve vazbě na změny reálné ekonomiky v PO zřizovaných OSS

6.   Fondy SPO a jejich peněžní krytí a vliv jejich zapojení na výsledky hospodaření SPO

7.   Výsledek hospodaření (rozpočtový a účetní pohled)

8.   Odpovědi na otázky:

  • Proč má SPO zisk a nemá peníze a naopak?
  • Jak velké jsou volné peněžní prostředky?

 

 


Termín: 27.9.2022
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 790,- Kč

Variabilní symbol: 39440 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.