Velká novela ZOK – hlavní změny týkající se SRO

  VS: 33535


Lektor:
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. - advokát

OBSAH

Seminář upozorní na nejdůležitější změny v zákoně o obchodních korporacích a navazujících předpisech (rejstříkový zákon, notářský řád), které dopadnou na společnosti s ručením omezeným a jejichž předmětem jsou zejména:

 • vkladová a doplatková povinnost,
 • věcná práva k podílům,
 • dělení a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů, zálohy na podíl na zisku,
 • střet zájmů při zastupování společnosti, samokontraktace,
 • vznik a zánik funkce jednatele, smlouva o výkonu funkce, odměňování,
 • vyloučení z funkce, nové povinnosti při úpadku a odpovědnost za jejich nesplnění,
 • druhy podílů a (omezení) nakládání s nimi, kmenové listy,
 • zánik účasti jinak než převodem, uvolněný podíl a vypořádací podíl,
 • společnická žaloba, hlasovací právo, vysílací právo jmenovat /odvolat jednatele, další práva společníka,
 • rozhodování per rollam, dodatečné hlasování, nové typy notářského zápisu,
 • působnost valné hromady, protest.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 7.9.2020
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2890 Kč (2390 Kč)*

Variabilní symbol: 33535 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.