ÚZ č. 1462 - Daň z přidané hodnoty 2022

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2022 změněn dvěmi novelami (celkem 13 změn a doplnění). Zařazeny jsou také nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další pokyny, rozhodnutí, sdělení a informace GFŘ; celkem 18 předpisů a dokumentů v aktuálním znění.

Obsah publikace:

Přehled zákona o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (přepracování)
Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě
Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Pokyn GFŘ D-29 čj. 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut a nepodání kontrolního hlášení
Informace GFŘ, placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS od 1. 7. 2021
Rozhodnutí čj. MF-29943/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. MF-30457/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí čj. MF-35211/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Informace GFŘ čj. 70709/21/7100-20116-050822, k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH
 

Vydal: Sagit, a. s. v roce 2022, 320 stran

 
Cena: 169,00 Kč

Katalogové číslo: uz1462


Publikace již není k dispozici a nelze ji objednat


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.