Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2020

  VS: 33539


Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil - člen Metodické rady Svazu účetních

URČENO

Začínající či mírně pokročilé účetní, které začínají s uplatňováním DPH, případně fakturantky.

OBSAH

 • subjekty a jejich vymezení – osoba nepovinná k dani, neplátce, identifikovaná osoba, plátce,
 • základní pojmy pro fakturaci anebo povinné náležitosti daňových dokladů a jejich vypovídací schopnost respektive vazby na daňovou povinnost,
 • náležitosti daňových dokladů,
 • uplatňování daně z tuzemských transakcí,
 • nárok na odpočet DPH,
 • zahraniční zbožové transakce,
 • zahraniční službové transakce,
 • přiznání k DPH,
 • kontrolní hlášení,
 • souhrnné hlášení,
 • opravy základu daně, opravné daňové doklady,
 • daňové přiznání – jeho analýza, podání přiznání, placení daně,
 • diskuse.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 9.9.2020
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2290 Kč)*

Variabilní symbol: 33539 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.