Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly

  VS: 33578


Lektor:
Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce


URČENO

Seminář je určen především účetním, ekonomům, účetním a daňových poradcům.

OBSAH

 • kurz pro přepočet cizí měny - v účetnictví (pevné, denní),  u DPH (tuzemsko, EU, třetí země), 
 • faktury vystavené v CZK a zároveň  v cizí měně, 
 • kurzy pro opravný daňový doklad u DPH,
 • kurzové rozdíly při úhradě dluhů a inkasu pohledávky,
 • záloha v cizí měně a její vyúčtování - kurzové rozdíly - změny 2019,
 • zápočet pohledávek v cizí měně,
 • odpis pohledávek v cizí měně,
 • základní kapitál a cizí měna - vznik obchodní korporace, zvyšování základního kapitálu,
 • finanční leasing v cizí měně,
 • opravné položky k pohledávkám v cizí měně,
 • cestovní náhrady a přepočtové kurzy,
 • EET a cizí měna,
 • závěrkové přepočty cizí měny,
 • změna plnění u pohledávky a závazku a její dopad na kurzové rozdíly,
 • vnitřní směrnice účetní jednotky o přepočtu cizích měn a vzniku kurzových rozdílů,
 • interpretace Národní účetní rady související s cizí měnou,
 • kurzové rozdíly a základ daně z příjmů,
 • časté chyby při účtování o cizí měně. 

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 26.10.2021
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2290 Kč)*

Variabilní symbol: 33578 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.