Účtování darů a dotací (podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace)

  VS: 33524


Lektor:
RNDr. Petr Beránek - daňový poradce


URČENO

Účetním účtujícím podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. se zaměřením na oblast účtování dotací.

OBSAH

  • účelové rozdělení přijatých prostředků (provozní, investiční, na kapitálové dovybavení),
  • obecné zásady účtování darů,
  • účtování dotací a grantů v závislosti na příjemci (podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace),
  • pořizování dlouhodobého majetku a technické zhodnocení hrazené z dotací,
  • dotace určené na provoz - oddělené vykazování nákladů,
  • problematika vykazování dotací v cizí měně (eurech),
  • problematika vykazování nákladů, výdajů a zaplacených nákladů,
  • zdanění přijatých darů a dotací,
  • dotace a DPH, současný pohled na problematiku.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 13.8.2020
Doba konání: 9:00 - 13:30 hod.

Cena (včetně DPH): 2590 Kč (2090 Kč)*

Variabilní symbol: 33524 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.