ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - trénink

  VS: 31605


Lektor:
Ing. Michal Šindelář, Ph.D. - auditor, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha

PROGRAM

Termín  

   

Téma

 

2. 11. 2020

Účetní výkazy -  východiska pro jejich sestavení, ilustrace na příkladech a praktické procvičování sestavení výkazů

3. 11. 2020

Praktické procvičování sestavení výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha) na zkouškových příkladech

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

Tréninkové příklady


DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

Cvičné příklady Účetnictví – principy a techniky

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy

Učebnice Účetnictví - principy a techniky 

Sborníky zkouškových zadání s řešením


Termín: 2.11. a 3.11.2020
Doba konání: 9:00 - 15:45 hod.

Cena (včetně DPH): 5190 Kč (4790 Kč)*

Variabilní symbol: 31605 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 12

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.