ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz

  VS: 31641


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce

PROGRAM

Termín            

Téma

30. 9. 2021

Základy účetnictví

1. 10. 2021

Zásoby

14. 10. 2021

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

15. 10. 2021

Peněžní prostředky, zúčtovací vztahy

21. 10. 2021

Cenné papíry a podíly, náklady a výnosy, účetní uzávěrka

22. 10. 2021

Účetní závěrka, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

Cvičné příklady Účetnictví – principy a techniky

Tréninkové příklady


DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

Učebnice Účetnictví - principy a techniky 

Sborníky zkouškových zadání s řešením

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy


Termín: 30.9., 1.10., 14.10., 15.10., 21.10., 22.10. 2021
Doba konání: 9:00 - 15:45 hod.

Cena (včetně DPH): 16 990,- Kč (15 490,- Kč)*

Variabilní symbol: 31641 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.