ÚČETNICTVÍ - PRINCIPY A TECHNIKY - přípravný kurz

  VS: 31604


Lektor:
Ing. Kamila Marešová - auditorka
Ing. Michal Šindelář, Ph.D. - auditor, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha

Termín            

Téma

9. 9. 2020

Příklady - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby a zúčtovací vztahy

10. 9. 2020

Účtování o cenných papírech

11. 9. 2020

Změny ve vlastním kapitálu, operace s obchodním závodem

15. 9. 2020

Účetní uzávěrka a závěrka

16. 9. 2020

 Účetní uzávěrka a závěrka

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

Cvičné příklady Účetnictví – principy a techniky
Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy


DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

Učebnice Účetnictví - principy a techniky 

Sborníky zkouškových zadání s řešením


Termín: 9.9., 10.9., 11.9., 15.9., 16.9.2020
Doba konání: 9:00 - 15:45 hod.

Cena (včetně DPH): 14590 Kč (13090 Kč)*

Variabilní symbol: 31604 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.