Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé

  VS: 33672


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce

URČENO

Seminář je určen zájemcům se základními znalostmi účtování, kteří potřebují získat hlubší vhled do účetnictví. Účast doporučujeme začínajícím účetním, kteří mají základní účetní znalost.
Kurz není vhodný pro účetní s praxí delší než 1 rok.

 

Jak zaúčtovat dotaci na pořízení dlouhodobého majetku nebo provozní dotaci? Co vše mi vstupuje do pořizovací ceny dlohodobého majetku?
K čemu slouží v účetnictví rezervy?
Jak mohu optimalizovat výši daňové povinnosti pomocí opravných položek k pohledávkám?
Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších informací se dozvíte na tomto semináři.

OBSAH

1. den:
• opakovací příklady z jednotlivých účtových tříd s upozorněním na časté chyby I.,
• legislativní úprava účentictví,
• problematika dlouhodobého majetku, technické zhodnocení,
• časové rozlišení, dohadné položky,
• opravné položky x odpis pohledávek,
• účtování dotací.

2. den:
• opakovací příklady z jednotlivých účtových tříd s upozorněním na časté chyby II.,
• cestovní náhrady,
• problematika vydaných záloh, odvodu DPH z přijaté úhrady zálohových faktur, vyúčtování záloh,
• účtování v cizích měnách a kursové rozdíly,
• rekapitulace uzávěrkových prací s upozorněním na časté chyby,
• účetní závěrka,
• dotazy účastníků, diskuze.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 9.11., 10.11.2022
Doba konání: 9:00 - 15:30 hod.

Cena (včetně DPH): 4980 Kč (4480 Kč)*

Variabilní symbol: 33672 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 12

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.