Účetnictví organizací veřejného sektoru – Vlastní zdroje - ONLINE

VS: 39480


Lektor:
Ing. Michal Svoboda, Ph.D. - MF ČR, VŠE Praha, zkušený lektor, specialista na účetnictví veřejné správy

Určeno

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším zájemcům.

Cíl

Cílem semináře je seznámit posluchače s jednotlivými ustanoveními účetní legislativy pro vybrané účetní jednotky v oblasti vlastních zdrojů. Seminář je koncipován pro středně pokročilé a středně zkušené posluchače, kteří se nejen chtějí ujistit ve svých znalostech v dané oblasti, ale také si chtějí doplnit znalosti o složitější a méně časté případy, které v souvislosti s vlastními zdroji mohou nastat a diskutovat o jednotlivých účetních úskalích těchto transakcí, včetně případných přípustných alternativ.

Obsah

  • zopakování některých obecných účetních zásad a pravidel aplikovaných v ČÚS č. 709, 
  • zákon o účetnictví a vyhláška č. 410/2009 Sb. – zopakování relevantních pravidel pro oblast vlastních zdrojů, 
  • ČÚS 709 – Vlastní zdroje – Účtování na účtech vlastních zdrojů (jmění účetní jednotky a účtování bezplatných převodů, zvláštní důraz na časové rozlišování přijatých investičních transferů, majetek určený k prodeji a reálná hodnota, opravy minulých období, především v souvislosti s majetkem) – vše včetně méně častých případů,
  • vnitřní předpisy v oblasti vlastních zdrojů a souvisejících oblastech.


Termín: 12.3.2024
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 3190 Kč

Variabilní symbol: 39480 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.