Účetnictví NO a obcí č. 2/2024

Od 1. 7. 2024 nabývá účinnosti novela technické vyhlášky o účetních záznamech. Jejím cílem je zjednodušit proces registrace zodpovědných osob a komunikace s Centrálním systémem účetních informací státu. Zajímá Vás, jak se legislativní změny promítnou do technického řešení v CSÚIS a jak bude realizován postupný přechod na nový způsob komunikace? Pro dotčené subjekty – vybrané účetní jednotky jsme shrnuli ty nejpodstatnější informace.
Vybraným účetním jednotkám, konkrétně příspěvkovým organizacím, je určen i další odborný příspěvek, který se zabývá účtováním kurzových rozdílů.
Co si představit pod pojmem vnitřní kontrolní systém a jaká může být jeho podoba? K čemu může být nestátní neziskové organizaci užitečný? Odpovědi lze nalézt v současném i navrhovaném novém znění zákona o účetnictví a mezinárodních auditorských standardech, jimž se věnujeme na stránkách našeho časopisu.
Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 6. 2024

 

Vydal: Svaz účetních České republiky, z.s. v roce 2024

 
Cena: 319,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.