Účetnictví NO a obcí 4/2023

V prosincovém vydání Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí Vás přehledným způsobem seznámíme s údaji předávanými do Centrálního systému účetních informací státu, jednoho z modulů Integrovaného informačního systému Státní pokladny. Údaje z něj využívá nejen MF ČR, ale také např. ČSÚ, ČNB, NKÚ. Získáte přehled o tom, kdo, v jakých termínech a jaké informace do tohoto systému předává, vč. legislativního rámce.
Další odborné články směřují do oblasti nestátních neziskových organizací. Přiblížíme si proces likvidace nestátních neziskových organizací, a to nejen z právního pohledu, ale také účetního a daňového. Tato oblast má řadu specifik a probereme si ji z hlediska různých právních forem těchto organizací. V dalším příspěvku jsme se zaměřili na problematiku dlouhodobého majetku – jeho vymezení vč. technického zhodnocení, způsoby ocenění a účtování.
Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 12. 2023


 

Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023

 
Cena: 299,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.