Účetnictví NO a obcí 3/2023

Nabízíme Vám v pořadí již třetí číslo letošního ročníku Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, ve kterém naleznete řadu zajímavých témat.
U nestátních neziskových organizací se setkáváme s řadou specifik, a to nejen v oblasti účetnictví a zdanění, ale také v oblasti auditu. Pro každou právní formu platí jiná kritéria pro povinný audit, stejně tak je na ní závislé určení auditora. Nemusí se také vždy jednat o povinný audit, účetní jednotka si může nechávat ověřit účetní závěrku i dobrovolně. Článek Ing. Marka Jošta, Ph.D., se zaměřuje na vybrané problémy v dané oblasti a může Vám pomoci se co nejlépe na audit připravit.
U vybraných účetních jednotek, účtujících podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., se věnujeme správné aplikaci účetní metody časového rozlišování, technickému zhodnocení dlouhodobého majetku a také účtování dlouhodobého hmotného majetku pořízeného příspěvkovou organizací z investičního transferu.
Česká republika schválila komplexní právní úpravu „whistleblowingu“. Nový zákon o ochraně oznamovatelů vstoupil v účinnost 1. 8. 2023 a zakotvuje ochranu širokému okruhu osob (nejen ve veřejné, ale i v soukromé sféře) pro případ, že oznámí protiprávní jednání, ke kterému došlo u subjektu, pro který pracují. Vysvětlíme si, co zákon rozumí pod oznámením, kdo musí povinně zřídit vnitřní oznamovací systém a jak je oznamovatel chráněn.
Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 9. 2023

 

Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023

 
Cena: 299,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.