Účetnictví NO a obcí 2/2023

Zásoby se v účetnictví nestátních neziskových organizací vyskytují v různých podobách. Zaměřili jsme se nejen na jejich oceňování a inventarizaci, ale také na obsahové vymezení položek zásob v rozvaze a souvisejících položek výkazu zisku a ztráty. Projdeme si společně typické příklady účetních transakcí v této oblasti, včetně specifických případů spojených s rostlinnou a živočišnou výrobou.
Odborná účetní veřejnost jistě uvítá další informace k připravovanému návrhu nového zákona o účetnictví. Tentokrát se věnujeme vymezení neziskových účetních jednotek v porovnání s aktuálně platnou právní úpravou. Je však nutné upozornit, že legislativní proces není ukončen a konečnou podobu této nové právní normy nelze předjímat. Je zapotřebí sledovat aktuální vývoj.
Zařazování výdajů podle licenčních smluv na rozpočtové položky je velmi složité. Odvíjí se to od skutečnosti, zda oprávnění užít dílo lze považovat za majetek, anebo nikoliv. Společně se zamyslíme nad tím, jak se jednotlivé výdaje vztahující se k autorským dílům odrážejí v rozpočtové skladbě.
Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2023

 

Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023

 
Cena: 239,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.