Účetnictví NO a obcí 1/2023

Hospodaření s veřejnými prostředky je upraveno zákonem o rozpočtových pravidlech a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tato rozpočtová pravidla mohou zavazovat i soukromoprávní subjekty, pokud jsou příjemci státních dotací či návratných finančních výpomocí. Pokud nesplní podmínky jejich čerpání, hrozí jim sankce v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně. V rámci dané problematiky řešil Nejvyšší správní soud ČR zajímavou kauzu, s podstatou projednávaného případu se můžete seznámit v aktuálním vydání našeho časopisu.
Elektronická fakturace zaznamenala rychlý rozvoj a v praxi je obecně stále více využívána. Tento trend se však pomalu prosazuje u vybraných účetních jednotek. Co je příčinou? Jednou z nich je skutečnost, že nakládání s elektronickou fakturou je v organizacích veřejného sektoru značně složitější. Konkrétními problémy se zabýváme v jednom z dalších odborných příspěvků.
Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 3. 2023

 

Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023

 
Cena: 239,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.