Účetnictví na Kuksu - účtování vybraných transakcí ve veřejném sektoru

  VS: 39449


Lektor:
Ing. Jan Černý - certifikovaný účetní, auditor

URČENO:

Účetním či jiným ekonomickým pracovníkům ve státních organizacích, externím účetním, daňovým poradcům, auditorům pracujícím pro státní rozpočtové či příspěvkové organizace.

PROGRAM:

První den se dozvíte nebo si osvěžíte teoretické informace o účtování majetku, transferů, fondů a vlastního jmění s důrazem na odlišnosti a specifika veřejného sektoru. Druhý den praktické příklady. Půjde zejména o problematické oblasti dlouhodobého majetku (svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…), účtování transferů=dotací (krátkodobé, dlouhodobé, provozní, investiční, s vyúčtováním i bez, s podílem prostředků z EU..., účtování fondů. Zvolené oblasti spolu souvisí, proto byly takto z celé široké palety účetních oblastí zvoleny.

NĚKTERÉ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY:

Specifika účtování dlouhodobého majetku:   

 • Klasifikace
 • Rozvahová a podrozvahová evidence
 • Bezúplatné a úplatné nabytí
 • Svěření majetku
 • Odepisování účetní a daňové
 • Souvislost s transfery a fondy  

Transfery = „dotace“:  

 • Provozní/investiční
 • S vyúčtováním nebo bez povinnosti vyúčtovat
 • Jedno/víceleté
 • S podílem zdrojů EU
 • Souvislost s fondy
 • Bezúplatné převody majetku od státních organizací.  
 • Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo veřejnou sféru nebo zdroje EU

Fondy:

 • Druhy fondů u rozpočtových a příspěvkových organizací
 • Pravidla pro tvorbu a čerpání fondů
 • Pravidla pro zůstatky fondů ve vazbě na finanční prostředky
 • Aktuální pohled na FKSP – dopady „covid“
 • Aktuální problematika v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací.     

Diskuse.

 

Akce se koná v hospitálu Kuks, Kuks (mezi Jaroměří a Dvorem Králové n. L.). Příjezd autem: z hlavní silnice odbočit na Brod, Slotov a Kuks. Železniční zastávka cca 100 m od areálu.
Spojte kvalitní odborný kurz s pobytem v nádherném historickém areálu.
Zahájení dne  27. července od 10:00 hod. (prezence od 9:30 hod.), ukončení dne 28. července cca v 16 hod.
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné. Účast možná samozřejmě i bez ubytování.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na zemanek@icu-praha.cz.


Termín: 27. - 28. 07.2022

Cena (včetně DPH): 6 590,- Kč (6 190,- Kč)*

Variabilní symbol: 39449 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 12

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
hospitál Kuks

 Kuks


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.