Účetnictví č. 3/2024

Jak napovídá samotný název, v březnovém čísle jsme se zaměřili na oblast pracovního práva, především pak na významné změny, které přinesla poslední velká novela zákoníku práce. Nejvíce diskutována je nová právní úprava dohod konaných mimo pracovní poměr, která mj. přináší zvýšenou administrativní zátěž pro zaměstnavatele i povinnost poskytnout dovolenou při relativně malém počtu odpracovaných hodin. Nově jsou řešeny některé otázky práce na dálku včetně problematiky poskytování náhrad nákladů při práci z domova, novela také rozšiřuje informační povinnosti zaměstnavatele. Změny nastaly i v oblasti doručování pracovněprávních dokumentů, nově jsou upravena i pravidla pro elektronické uzavírání smluv či dohod.
V poslední době se dostává stále více do popředí zájmu společností téma udržitelnosti a spolu s ním i rostou požadavky investorů, zákazníků, dodavatelů a široké veřejnosti na získání spolehlivých a srovnatelných informací o tom, jak si v dané oblasti stojí. Na významu nabývá nefinanční výkaznictví. Pro zveřejňování zpráv o udržitelnosti zajišťuje jednotný evropský rámec Směrnice EU 2022/2464. Vysvětlíme si, jaké novinky tato směrnice přináší a jaká je v tomto ohledu role nezávislého auditora.
Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 3. 2024

 

Vydal: Svaz účetních České republiky, z.s. v roce 2024

 
Cena: 259,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je součástí Svazu účetních ČR, z.s.