Účetnictví č. 2/2024

Již v předchozích dvou číslech Účetnictví jsme se věnovali účetní závěrce obchodních společností. Zaměřili jsme se jak na přípravné práce, tak na vlastní sestavení účetních výkazů a přílohy i následné povinnosti. V posledním článku uzavírající tuto sérii bychom rádi upozornili na některá specifika při uzavírání účetních knih osobních společností, tj. veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.
Jednou z těžko předvídatelných událostí, která může v obchodní společnosti nastat, je smrt společníka. Podle platné právní úpravy mohou obchodní podíl po zůstaviteli nabýt dědicové, anebo v případě, kdy ho nenabývají, jim vznikne nárok na vyplacení vypořádacího podílu. V tomto druhém případě pak uvolněný obchodní podíl může přejít na zbývající společníky, anebo dojde k jeho zániku. Jak o těchto situacích účtovat, jak postupovat při zdanění vypořádacího podílu a kdy je nutné odvést DPH? To vše si vysvětlíme na konkrétních příkladech.
V dalším odborném bloku se věnujeme povinnostem, které mají osoby spravující pozůstalost v souvislosti s podáním daňového přiznání k dani z příjmů zůstavitele. Rozebereme si také, jaké daňové odpisy si může uplatnit dědic u zděděného hmotného majetku v závislosti na tom, zda byl či nebyl zahrnutý v obchodním majetku zůstavitele.
Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 2. 2024

 

Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2024 v roce 2024

 
Cena: 259,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.