Účetnictví 12/2023

Blíží se konec roku a účetní se pomalu a jistě připravují na účetní závěrku. Vlastnímu sestavení účetní závěrky (vyhotovení účetních výkazů a dalších dokumentů) předcházejí přípravné procesy, je nezbytné provést řadu kontrol a účetních operací před uzavřením účetních knih. Jednotlivé činnosti by měla účetní jednotka dobře naplánovat a vypracovat si jejich harmonogram. Připomeňme si, na co bychom neměli zapomenout.
Očekává se, že s připravovanou novou účetní legislativou pronikne více do českého účetnictví institut časové hodnoty peněz, což by se mělo promítnout i do lepší vypovídací schopnosti účetních výkazů. Dosud se s ní můžeme setkat jen při účtování nakoupených dluhopisů. Objasníme si, jak ovlivňuje časová hodnota peněz ocenění pohledávek a závazků v účetnictví, resp. jak postupovat při diskontování dlouhodobých pohledávek a závazků vč. rezerv.
Nabízíme také přehled nejvýznamnějších změn v oblasti daní, které přináší schválený konsolidační balíček.
Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 12. 2023


 

Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2023 v roce 2023

 
Cena: 239,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.