Účetní závěrka s vazbou na daň z příjmů u nestátních neziskových organizací

  VS: 33591


Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská - certifikovaná účetní, auditorka, ACCA, zkušená lektorka se specializací na neziskový sektor

Cílem semináře je předat informace a vyzkoušet si na příkladu provedení účetní závěrky a sestavení přiznání k dani z příjmů nestátní neziskové organizace.

Obsah:

  • výklad klíčových účetních postupů - závěrkové práce, účtování bezúplatných příjmů (dotace, dary,...), veřejná sbírka, fondy, dohadné položky a časové rozlišení, zásoby, dlouhodobý majetek,…,
  • postup sestavení účetní závěrky za rok 2021 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty – rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost, příloha – specifika v porovnání s podnikateli,
  • pravidla pro daň z příjmů neziskové organizace – různé druhy poplatníků a režimy zdanění, předmět daně, osvobozené příjmy, snížení základu daně, kdy nezisková organizace musí a kdy nemusí přiznání k dani z příjmů podat,
  • praktický postup přípravy a vyplnění přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2021 na základě konkrétního zadaného příkladu,
  • přehled povinností navazujících na účetní závěrku - schválení a zveřejnění závěrky, registrační povinnosti, výroční zpráva, audit apod.
  • diskuse.

 

Seminář bude prezenčně i on-line. Při variantě on-line bude vložné o 50,- Kč nižší.

Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.
 

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 11.03.2022
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 790,- Kč (2 490,- Kč)*

Variabilní symbol: 33591 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.