Účetní závěrka 2021

VS: 39445


Lektor:
Ing. Michal Svoboda, Ph.D. - MF ČR, VŠE Praha, zkušený lektor, specialista na účetnictví veřejné správy


URČENO

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším zájemcům.

Cílem semináře je připomenout a procvičit použití některých účetních metod a postupů typických pro závěrkové operace a souvisejících se sestavováním řádné účetní závěrky. Zdůrazněny budou souvislosti s inventarizací majetku a závazků, vnitřními předpisy a interpretací některých položek účetní závěrky, například v souvislosti se schvalováním účetní závěrky.

OBSAH

  • Základní teoretická východiska a pravidla pro sestavování účetních závěrek VÚJ
  • Použití účtů příštích období a dohadných účtů
  • Vybraná případná nová ustanovení účetní legislativy VÚJ relevantní pro účetní závěrku za rok 2021 
  • Rezervy a opravné položky
  • Práce s odpisovými plány
  • Vnitřní předpisy
  • Diskuse

Akreditace tohoto kurzu se připravuje.

 

Seminář bude on-line.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.


Termín: 15.12.2021
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 740,- Kč

Variabilní symbol: 39445 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.