Účetní závěrka 2020 - Ostrava

VS: 39430


Lektor:
Ing. Michal Svoboda, Ph.D. - MF ČR, VŠE Praha

URČENO

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším, kteří jsou odpovědní za přípravu a správu ekonomických dat, financování a finanční řízení obecně.

Cílem semináře je připomenout a procvičit použití některých účetních metod a postupů typických pro závěrkové operace a souvisejících se sestavováním řádné účetní závěrky. Zdůrazněny budou souvislosti s inventarizací majetku a závazků, vnitřními předpisy a interpretací některých položek účetní závěrky, například v souvislosti se schvalováním účetní závěrky.

OBSAH

  • Základní teoretická východiska a pravidla pro sestavování účetních závěrek VÚJ
  • Použití účtů příštích období a dohadných účtů
  • Vybraná případná nová ustanovení účetní legislativy VÚJ relevantní pro účetní závěrku za rok 2019  
  • Rezervy a opravné položky
  • Práce s odpisovými plány
  • Vnitřní předpisy


Pozn.: Posluchačům doporučujeme, aby si na seminář přinesli vlastní jednoduchou kalkulačku.


Akreditace tohoto kurzu se připravuje

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.


Termín: 2.12.2020
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod. hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč

Variabilní symbol: 39430 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
Dům kultury Akord
Náměstí SNP 2012/1, Ostrava - Zábřeh
 Ostrava


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.