Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2021

  VS: 33604


Lektor:
Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce, zkušený lektor

PROGRAM: 

 • Postup při zaúčtování účetních případů souvisejících s pandemii COVID-19, 
 • Inventarizace, účtování inventarizačních rozdílů, postup z hlediska daně z příjmů
  a DPH
 • Účetní případy související se zásobami 
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty – správný postup – ověření zůstatků – časté chyby
 • Rezervy podle zvláštních právních předpisů a ostatní (účetní) rezervy – kdy a v jaké výši se tvoří 
 • Opravné položky zákonné a ostatní (účetní) – rekapitulace pravidel pro tvorbu
  a rozpouštění – časté chyby
 • Kurzové rozdíly – pravidla pro přepočet a vyúčtování
 • Splatná a odložená daň z příjmů
 • Účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky
 • Kontrolní vazby v účetní závěrce – navazující údaje jednotlivých prvků účetní závěrky
 • Zveřejňování účetní závěrky – změny 2021
 • Změny v ověřování auditorem 2021
 • Novela zákona o obchodních korporací a dalších předpisů 2021 – pravidla pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů
 • Vybrané interpretace Národní účetní rady 
 • Diskuze

 

Seminář bude on-line.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 13.12.2021
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 840,- Kč (2 540,- Kč)*

Variabilní symbol: 33604 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.