Účetní a daňové aktuality s Ing. Molínem, Ph.D. - květen

  VS: 33625


Lektor:
Ing. Jan Molín, Ph.D. - certifikovaný účetní, daňový poradce


Pravidelně a po dávkách každý měsíc v rozsahu dvou hodin vybrané účetní a daňové aktuality - změny v legislativě, výkladové diskuse, interpretace NÚR, koordinanční výbory, vládní programy aj. 

Obsah není předem dán, bude reflektovat oblasti, které jsou právě aktuálně diskutovány.

Další termín: 27. června.

Akce proběhne on-line. Využíváme MS Teams.


Termín: 30.05.2022
Doba konání: 16:00 - 18:00 hod.

Cena (včetně DPH): 3 000,- (celý cyklus) Kč (2 400,- /pro členy KCÚ 1 500,-/ Kč)*

Variabilní symbol: 33625 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 2

Pořádá:
Komora certifikovaných účetních

Místo konání:
on-line

 


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.