Speciál pro účetní veřejného sektoru V. - inventarizace a roční účetní závěrka

  VS: 39474


Lektor:
Ing. Simona Pacáková - auditorka, členka metodické rady SÚ ČR, specialistka na veřejný a neziskový sektor

OBSAH

I. Inventarizační vyhláška

  • požadavky na organizační zajištění,
  • inventurní soupisy.

II. Sestavení roční účetní závěrky

  • Rozvaha,
  • Výkaz zisku a ztráty,
  • příloha a její obsah,
  • kontrolní vazby.

III. Schválení účetní závěrky

  • schvalovací vyhláška,
  • termíny pro schválení účetní závěrky.

IV. Zasílání dat do CSUIS

V.  Konsolidační vyhláška a sestavení výkazů za Českou republiku


Termín: 3.11.2023
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 890,- Kč

Variabilní symbol: 39474 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.