Speciál pro účetní veřejného sektoru I. - úvod do problematiky

  VS: 39470


Lektor:
Ing. Simona Pacáková - auditorka, členka metodické rady SÚ ČR, specialistka na veřejný a neziskový sektor


OBSAH

I. Územní samosprávný celek v zákoně o obcích

 • orgány a jejich pravomoci,
 • nakládání s majetkem územního samosprávného celku.

II. Rozpočet územního samosprávného celku

 • střednědobý rozpočtový výhled,
 • rozpočet – sestavení, schválení, změny,
 • rozpočtové provizorium,
 • rozpočtová skladba.

III. Příspěvková organizace v rozpočtových pravidlech

 • zřizovací listina příspěvkové organizace,
 • vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele,
 • financování příspěvkové organizace,
 • předběžný souhlas,
 • porušení rozpočtové kázně.

IV. Rozpočet příspěvkové organizace

 • střednědobý rozpočtový výhled,
 • proces sestavení a schvalování rozpočtu,
 • změny rozpočtu.

V. Zákon o účetnictví

 • kategorizace vybraných účetních jednotek,
 • zjednodušený rozsah účetnictví.


Termín: 20.9.2023
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 890,- Kč

Variabilní symbol: 39470 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je součástí Svazu účetních ČR, z.s.