Sestavení účetních výkazů - praktikum

  VS: 32106


Lektor:
Ing. Eva Sládková - auditor, lektor SVŠE

Určeno:
Praktický kurz je určen účetním, hlavním účetním, finančním manažerům, účetním poradcům a dalším posluchačům, kteří si potřebují osvojit problematiku účetní závěrky. Účastníci semináře si procvičí sestavení účetních výkazů formou strukturovaných příkladů a případových studií koncipovaných v jednoduchých, ale i složitějších podobách. V průběhu semináře budou použita mj. zadání aplikovaná při zkoušce Účetnictví – principy a techniky.

Obsah:
1. den
▪ Rozvaha ▪ Výkaz zisku a ztráty
2. den
▪ Přehled o peněžních tocích ▪ Přehled o změnách vlastního kapitálu

 

Kurz doporučujeme také adeptům systému certifikace, kteří se připravují na zkoušku Účetnictví – principy a techniky (podali přihlášku k prosincové zkoušce). Pro tyto posluchače jsme připravili akční vložné 2 420 Kč vč. DPH. K této ceně již nelze uplatňovat slevový voucher či množstevní slevy, vložné nelze převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.

 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchači – sleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 3 700 Kč (3 500 Kč)* (2 500 Kč)**

3 posluchači – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 3 600 Kč (3 400Kč)* (2 400 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 500 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 3 500 Kč (3 300 Kč)* (2 300 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento kurz (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň kurzu zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.


Termín: 18. 11. - 19. 11. 2013
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 4 000 Kč (3 800 Kč)*

Variabilní symbol: 32106 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
učebny v centru Prahy

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.