Řízení výkonnosti - trénink (program “certifikace 2022+“)

  VS: 31012


Lektor:
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - certifikovaný účetní, VŠ pedagog


Finanční analýza

* zdroje dat pro finanční analýzu

* vertikální a horizontální analýza rozvahy a výsledovky

* rozdílové ukazatele (čistý pracovní kapitál, EVA)

* poměrové ukazatele (rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost, kapitálové trhy, cash flow ukazatele)

* benchmarking

* vybrané bankrotní a bonitní modely 

Řízení čistého pracovního kapitálu

* řízení zásob (EOQ, ABC)

* řízení pohledávek a závazků

* řízení peněz (Baumolův a Miller-Orrův model)

Procvičování na konkrétních příkladech


Termín: 04.11.2022
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 3 290,- Kč (2 990,- Kč)*

Variabilní symbol: 31012 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2020/125
130 00 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.