Profesní chování a komunikace

  VS: 31619


Lektor:
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC, Assoc. CIPD - HR Consultant, Learning Architect & Coach

OBSAH

Jednodenní seminář je zaměřený na přípravu ke zkoušce "Profesní chování a komunikace" a současně určený široké veřejnosti. Pokrývá základní informace k tématům: vedení a řízení jednotlivců a týmů, řízení lidských zdrojů, komunikace a psychohygiena:

  • tým, jeho sestavení, řízení a životní cyklus,
  • motivace a hodnocení pracovníků,
  • individuální a skupinový rozvoj,
  • nábor a výběr nových zaměstnanců,
  • nástroje zvyšování pracovní efektivity,
  • efektivní komunikace, komunikační styly,
  • písemný projev a prezentace,
  • konflikt a jeho řešení,
  • základní techniky psychohygieny,
  • diskuse.


Termín: 23.10.2020
Doba konání: 9:00 - 17:00 hod.

Cena (včetně DPH): 3290 Kč (2990 Kč)*

Variabilní symbol: 31619 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certiifkace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.